ฝากถอน

ลูกค้าสามารถฝากเงินได้ตามรายชื่อธนาคารดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : ดลยา ช่างเกวียน

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี : 1133581878

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขบัญชี : 4321697283

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี : 6620248195

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ

เลขบัญชี : 9197435366